Lưu trữ LS - Lexus Chính Hãng

Mẫu xe LS mới

TRẢI NGHIỆM LÁI ƯU VIỆT

LS

Ngoại thất:    

Trắng Sonic Quartz <085>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Bạc Sonic Silver <1J2>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Bạc Sonic Titanium <1J7>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Manganese Luster

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Nâu Amber Crystal Shine <4X2>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Đen Graphite Black <223>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Đen Black <212>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Xanh Deep Blue Mica <8X5>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Đỏ Sonic Agate <3U3>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

LS

Ngoại thất:    

Đỏ Red Mica Crystal Shine <3R1>

Từ 7,310,000,000 VNĐ

TOP

096 382 1818