Lưu trữ LX - Lexus Chính Hãng

LX HOÀN TOÀN MỚI

THỐNG LĨNH MỌI CUNG ĐƯỜNG

LX

Ngoại thất:    

Trắng Eminent White Pearl* <085>

Từ 8,500,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Bạc Atomic Silver <1L2>

Từ 8,500,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Xanh Nori Green Pearl <6X4>

Từ 8,500,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Đen Caviar <223>

Từ 8,500,000,000 VNĐ

LX

Ngoại thất:    

Xám Bạc Manganese Luster <1J7>

Từ 8,500,000,000 VNĐ

TOP

096 382 1818